Zdroj: http://sokol.noveveseli.cz/akuality-hp/valna-hromada-tj-sokol-nove-veseli  •  Vydáno: 22.3.2018 15:11  •  Autor: Miroslav Chlubna

Valná hromada TJ Sokol Nové Veselí

Výbor TJ Sokol Nové Veselí si Vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí, která se konají v pátek dne 27. 04. 2018 v 18.00 hod. v sokolíku. Program najdete na podstránce této aktuality.

Program Valné hromady

  1. Zahájení
  2. Volby komise mandátové a návrhové
  3. Zpráva o činnosti TJ
  4. Zpráva o hospodaření TJ
  5. Zpráva kontrolní komise TJ
  6. Zprávy o činnosti oddílů
  7. Plán činnosti TJ na rok 2018
  8. Diskuse
  9. Zpráva mandátové a návrhové komise
  10. Závěr