sokol nove veseli slider 01

Historie

Připomínáme-li si více jak stoleté výročí, tak zdůrazňujeme spolkového ochotnického divadla. To proto, že ochotníci v městečku Nové Veselí podle obecní kroniky sehráli první divadelní hru již v roce 1874.

Před tím už jisté skupinky předváděly při různých příležitostech sólové výstupy a scénky se zpěvy. Ochotnické divadlo zná naše městečko tedy už více než 125 let. Spolková ochotnická činnost má v Novém Veselí hluboké kořeny a stala se nedílnou součástí společenského a kulturního života v Novém Veselí.

Řádná dokumentace této občanské aktivity se vede od roku 1901 a založil ji první kronikář obce Josef Večeřa (1878 - 1957), místní malíř. Ten jednak začal shromažďovat plakáty a v textu kroniky uváděl každoročně co se hrálo a kdo hrál. Zvláště podrobně popsal začátky spolkového divadla, ve které byl sám aktérem. Je skoro neuvěřitelné, za jakých skrovných podmínek se hrálo.

Bylo to nejprve u Kratochvílů čp. 58, kde dnes je pohostinství. Rodina Kratochvílů byla této činnosti nakloněna a zapůjčila pro představení svoje obytné místnosti, kdy se musel v největší místnosti vyklidit nábytek, muselo se postavit malé jeviště a na jeviště měli herci přístup jedině oknem. Posléze se také hrálo v sále, kde je druhé pohostinství a tam byly podmínky lepší, hrálo se též v hostinském sálku na místě, kde je dnes nákupní středisko, potom ve třicátých letech už v novém sálu u Kratochvílů, kde dnes je bazar. Od roku 1936 se trvale hraje v Sokolovně, i když velmi stísněné zázemí jeviště, což se překonává.

Dá se říci, že více jak 100 let spolkového ochotnického divadla. které začíná užívat název amatérské, je neodmyslitelnou součástí kulturního života městečka Nové Veselí, třebaže jeho budoucnost je nejistá. Od roku 1901 je evidováno sehrání 258 divadelních titulů. V roce 2001 to byla jubilejní 260. divadelní hra.

V řízení divadelní ochotnické činnosti se nejvíce angažovali učitelé a to od samého počátku vzniku ochotnického souboru. Z posledních jmenujme alespoň Jaroslava Šípka, Jaroslava Sýkoru a Františka Večeřu, u dětského pak další učitelé. Nejdéle je v historii ochotnického divadla v jeho vedení Jaroslav Bílek a to s malými přestávkami od roku 1946, tedy více jak 55 let, když odřídil 49 divadelních titulů.

Novoveselské divadlo nehrálo a nehraje jen doma. Často vyjíždělo do některých bližších obcí a zejména od 50. let také na různé přehlídky v Jihomoravské kraji. V roce 1976 bylo divadlo z krajské přehlídky nominováno na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou a dovezlo si odtud cenu. Ceny si dováželi jednotlivci i z krajských přehlídek. Nejčastěji se hrálo na krajových přehlídkách v Němčicích nad Hanou - celkem šestkrát.

V současné době se soubor amatérů rozšířil o Odbor Mládí, který začal hrát pohádkové hry, což je velký příslib do budoucna. Celý soubor je tak téměř třicetičlený. Nacvičování her není jednoduché nejen pro pracovní směny, dojíždění do škol a podobně, ale hlavně pro to, že v budově Sokolovny je celý týden až do pozdních večerních hodin obsazen cvičením, sportem a zkoušky se mohou realizovat jen v neděli, někdy i v sobotu, když je volno. Ale to ochotníci překonávají a každoročně připravují pro diváky svá divadelní představení.

A věřme, že to nějaký čas ještě potrvá.

Jaroslav Bílek o ochotnickém divadle: "Nové Veselí je jedním z mála míst, kde je trvaleji zakotveno ochotnické divadlo. Podle obecní kroniky byla první ucelená divadelní hra sehrána již v roce 1874 a potom se to nějak nedařilo a doopravdy to začalo v roce 1901. Divadlo se od té doby v Novém Veselí hrálo pravidelně s přerušením v obou světových válkách v nejrůznějších spolcích, nejdéle při TJ Sokol od roku 1921, kde je dosud. Divadlo prošlo nejdříve hospodskými sály a od roku 1936 je trvale v sokolovně, kde má poměrně příznivé podmínky, byť zkoušky se pro vytíženost budovy musí odehrávat jen po sobotách a nedělích. Zato jsou zde podmínky pro fungování této kulturní činnosti ochotníků poměrně slušné. Je dobrá vybavenost nezbytnými kulisami, kterých je za dlouhá léta plná půda, slušný je fundus kostýmů a nově také elektronické ovládání světel a zvuku zásluhou mladých ochotníků. Ke cti ochotnického divadla slouží i to, že od roku 1901 jsou uchovány téměř všechny plakáty her, nověji pak alba fotografií a nejnověji videonahrávky. V roce 130.výročí od sehrání první divadelní hry ochotnického divadla (2004), tak mohl být vydán sborník z jeho historie po současnost s názvem Ještě jsme tady. Do roku 2012 bylo odehráno již 286 divadelních titulů, některé opakovaně.

Zajímavý je repertoár divadla, který se věnuje spíš klasičtějším titulům než jen zábavným. Tak v posledních letech se hrála Jiráskova Lucerna, Tylova Paličova dcera Stroupežnického Naši furianti, Mrštíkových Maryša, Drdovy Hrátky s čertem, Němcové Babička a Bajaja, Máchův Máj, Šamberkovo Jedenácté přikázání, Svobodův Poslední muž, Čapkova Doktorská pohádka (Švestkové hody) a řada pohádkových her. Po letitém režisérovi Jaroslavu Bílkoví (1924), který se této činnosti věnuje od roku 1946 a uvedl už 69 divadelních titulů, vyšli ze souboru čítajícího kolem třiceti zájemců všech věkových kategorií, nadějní mladí režiséři Jana Stehlíková (1986) a Petr Vítek (1989), kteří realizovali úspěšně už několik her. Celkově se mládí více hlásí o slovo, což je pro další existenci ochotnického divadlo v dnešní uspěchané době velmi příslibné. Novoveselské divadlo je zajímavé také tím, že během roku v posledních třech letech realizuje tři samostatné divadelní tituly v sezóně, což je ve venkovském ochotnickém divadla velmi ojedinělé.

Ochotnické divadlo v Novém Veselí má za sebou také éru divadelních přehlídek v různých místech, hlavně v šedesátých a sedmdesátých létech, kdy také reprezentovalo dřívější Jihomoravský kraj v roce 1976 na Národní přehlídce venkovských souborů ve Vysokém nad Jizerou a bylo ohodnoceno cenou. Po delší přestávce byli ochotníci hosty dílčí národní přehlídky České obce sokolské v Boskovicích, odkud si odnesli cenné zkušenosti."

Květen roku 2012

logo nsa

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí © 2020, All Right Reserved
Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.