sokol nove veseli slider 01

Historie oddílu

Šachy se organizovaně hrají v Novém Veselí od roku 1954, kdy je v rámci TJ Sokol založil Alois Kořístka. Oddíl měl zpočátku 9 a v roce 1955 krátkodobě až 27 členů. Později se jejich počet ustálil na dnešních asi 10 dospělých aktivních hráčích a 5 hráčů mladežnických kategorií. V prvních létech byl přeborníkem místní farář páter Karel Trunda. Nejčastěji však vítězil Miloslav Zikuška, který se v poslední době o prvenství dělil s Milanem Holcmanem. Oddíl se zúčastnil okresních,krajských a sokolských přeborů, nyní hraje Regionální soutěž- východ družstev v rámci krajského svazu Vysočiny. Šachová sezona trvá od října do dubna. O vánocích se koná turnaj v bleskové hře a v roce 2009 se tento turnaj nazval Memorial Milana Holcmana, který se věnoval v 80-tých letech i jako trenér dětí v místním šachovém kroužku při zákl. škole a šachu v Novém Veselí se věnoval celý svůj život. V srpnu bývá uspořádáno letní soustředění, kde se zpravidla koná turnaj v simultánní hře s přebornicí republiky Olgou Černou-Sikorovou, který končívá pro domácí velmi špatně. V roce 1955 živelně vznikl šestičlenný dětský kroužek Šachmat, jehož někteří členové hrají šachy dodnes. V současnosti navštěvuje šachový kroužek mládeže při místní zákl. škole 10-30 dětí.

logo nsa

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí © 2020, All Right Reserved
Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.