sokol nove veseli slider 01

Na kole Krušnými horami

Hlavním výletem v roce 2011 byly Krušné Hory. Do Nových Hamrů, kde jsme byli ubytování, jsme vyrazili 2. července. V průběhu týdenního pobytu jsme ujeli 368 km a navštívili Kraslice, Bublavské vodopády, Boží dar a nedaleký Klínovec (1244 m. n m.),

Jáchymov s nádherným museem a uranovými doly, Karlovy Vary, kde probíhal Filmový festival nebo rozhlednu na Blatenském vrchu. Zájezdu se účastnili: Miroslav Kotrouš, Milan Šedý, Petr Chlubna, Milan Jambor, Miroslav Chlubna a František Bělík.

Oldies disco party

Srdečně vás zveme v sobotu 29. června od 19 hodin do areálu SDH. Přijďte prožít příjemný večer. Občerstvení a hudba zajištěna.

Více..

Všestranná pohybová příprava

Zveme všechny děti 1. - 3. třídy na všestrannou pohybovou přípravu. Začínáme od září a budeme se scházet každou středu od 15:00 do 16:30 hod v sokolovně (bude ještě upřesněno). Další informace najdete zde.

Více..

Oslavy 100. výročí samostatné TJ

Rok 2023 přinesl významné jubileum v naší TJ. Počátky Sokola v Novém Veselí se vážou již k roku 1911, kdy zde byla založena pobočka Sokola Žďár. Svou činnost pro výchovu těla i ducha začal místní Sokol vykonávat jako samostatná organizace po ustavující valné hromadě TJ Sokol Nové Veselí, která se konala 19. srpna 1923. Téměř přesně o 100 let později, konkrétně v sobotu 26.8.2023, uspořádali tedy místní sokolové připomínku tohoto výročí.

Více..

50. pochod - Uzamčení pramene Oslavy

V sobotu 28 října 2023 se za chladného, mlhavého, vlhkého dne, ale bez větru, se uskutečnil již 50. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo 36 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně dětí s rodiči.

Více..

49. pochod - Kontrola pramene Oslavy

Ve čtvrtek 6. července 2023 se za krásného a slunečného ale dne uskutečnil již 49. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo 49 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu.

Více..

Uzavření posilovny z důvodu rekonstrukce

Během měsíce června bude uzavřena posilovna z důvodu rekonstrukce. Děkujeme za pochopení.

Více..

48. pochod - Odemčení pramene Oslavy

V pondělí 1. května 2023 se za slunečného ale chladného a větrného dne uskutečnil již 48. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo 48 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně dětí s rodiči.

Více..

Valná hromada TJ SOKOL

Valná hromada se uskuteční v pátek 31. března 2023 v 17:30 v salonku VIP ve sportovní hale.

Více..

47. pochod - Uzamčení pramene Oslavy

V pátek 28 října 2022 se za chladného, mlhavého, vlhkého dne, ale bez větru, se uskutečnil již 47. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo 44 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně dětí s rodiči.

Více..

46. vycházka - Kontrola pramene Oslavy

Ve středu 06. 07. 2022 se uskutečnil již 46. pochod k pramenu Oslavy. Před začátkem pochodu drobně pršelo. Následně velmi jemně, krátce mžilo, ale po chvíli déšť ustal. Žádnému účastníku toto počasí nezkazilo procházku krásnou přírodou. Pochodu se zúčastnilo 49 spokojených účastníků..

Více..

45. vycházka - Odemknutí pramene Oslavy

V nedělí 01. 05. 2022 se uskutečnil již 45. pochod k pramenu Oslavy. Za pěkného, slunečného počasí bez větru se na vycházku vydalo krásnou přírodou 37 účastníků pochodu. Rozešli se po 13 hodině, kdy začal foukat studený vítr.

Více..

Valná hromada

Výbor TJ Sokol Nové Veselí, výbor odboru všestrannosti a výbory sportovních oddílů si Vás dovolují pozvat na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí a Valnou hromadu oddílu házené, které se konají v pátek dne 08. 04. 2022 v 17:30 hod. v hale ve VIP.

Více..

44. vycházka - Uzamčení pramene Oslavy

Ve čtvrtek 28. 10. 2021 se uskutečnil již 44. pochod k prameni Oslavy. Stále ještě v době koronaviru, za dodržování Usnesení vlády se vydali na vycházku jednotlivci, příslušníci rodiny. Krásnou přírodou prošlo, za chladného, větrného, ale slunečného počasí 54 účastníků pochodu.

Více..

43. vycházka - Kontrola pramene Oslavy

V úterý 6. července 2021 se uskutečnil již 43. pochod k pramenu Oslavy. Za překrásného, slunečného počasí bez větru se na vycházku kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníku vydalo krásnou přírodou 47 účastníků pochodu.

Více..

42. vycházka - odemčení pramene Oslavy

V sobotu 01. 05. 2021 se neuskutečnil již 42. pochod k prameni Oslavy. Stále v době koronaviru za důsledného dodržování Usnesení vlády se vydali na vycházku jednotlivci, případně příslušníci rodiny. Krásnou přírodou za pěkného počasí po velmi poškozených cestách, důsledek těžby kůrovcem poškozených smrků, prošlo 20 nejvěrnějších.

Více..

41. vycházka - uzamčení pramene Oslavy

Ve středu 28. 10. 2020 se se tradiční pochod oficiálně neuskutečnil. Avšak v době koronaviru se za důsledného dodržování Usnesení vlády ČR z 21. a 22. října 2020, jednotlivci, případně příslušníci rodiny vydali na vycházku jednotlivě. Krásnou přírodou prošlo 19 nejvěrnějších.

Více..

Anketní šetření pro MAS Havlíčkův kraj

MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. provádí anketní šetření týkající se zjištění rozvojových potřeb a potenciálu své územní působnosti. Výstupy z tohoto šetření budou vyhodnoceny a použity při tvorbě nové integrované strategie pro období 2021 – 2027.

Více..

40. pochod - kontrola pramene Oslavy

V pondělí 6 července 2020 se za velmi pěkného dne uskutečnil již 40. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo 53 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých a ještě menších dětí s rodiči.

Více..

39. pochod - Odemčení pramene Oslavy

V pátek 1. května. 2020 se za pěkného, ale větrného dne uskutečnil již 39. pochod k prameni Oslavy. Tentokrát v době koronaviru. Vycházky se zúčastnilo 33 nejvěrnějších. Krásnou přírodou prošli účastníci pochodu ve skupinkách, samostatně a s rouškami. Prezenční listina byla pověšena u studánky a druhá byla u sokolovny.

Více..

38. pochod - uzamčení pramene Oslavy

V pondělí 28. října 2019 se za velmi chladného a větrného dne uskutečnil již 38. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo říjnových rekordních 65 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých a ještě menších dětí s rodiči.

Více..

Na kole po vrcholcích Krkonoš

V roce 2019 nás čekalo poslední pohoří při našem cyklo putování po České republice, Krkonoše. Tyto překrásné hory jsme navštívili ve dnech 29. června. – 6. července ve složení František Bělík, Ladislav Musil, Miroslav Chlubna, Miroslav Kotrouš a Daniel Dolníček. Ubytovaní jsme byli v Benecku, odkud jsme vyráželi zdolávat známé vrcholy našich nejvyšší hor.

Více..

37. pochod - kontrola pramene Oslavy

V sobotu 6. července 2019 se za krásného a příjemného dne uskutečnil již 37. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. Vycházky se zúčastnilo 46 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých a ještě menších dětí s rodiči.

Více..

36. pochod - odemčení pramene Oslavy

Ve středu 1. května 2019 se za velmi chladného a větrného dne uskutečnil již 36. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. I přes nepříznivé počasí se k prameni Oslavy vydalo 62 odvážlivců, včetně malých dětí. Zde si popovídali nad tradičním občerstvením, včetně sladkostí. Vzhledem k chladnému a především větrnému počasí se tentokrát účastnici poměrně brzo rozešli.

Více..

35. pochod - uzamčení pramene Oslavy

V neděli 28. října 2018 se za velmi chladného a deštivého dne uskutečnil již 35. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. K prameni Oslavy se vydalo jen několik odvážlivců. Ostatní členové TJ Sokol, myslivci, zahrádkáři a další příznivci, tentokrát zašli do příjemně vytopeného Sokolíka. Zde si všech 30 účastníků připomnělo 100. výročí založení našeho státu.

Více..

34. pochod - kontrola pramene Oslavy

V pátek 6. července 2018 se za příjemného, větrného dne uskutečnil již 34. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. Vycházky se zúčastnilo 62 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých a ještě menších dětí s rodiči.

Více..

Na kole křížem krážem Orlickými horami

Našim cílem v roce 2018 byly Orlické hory. Východočeské pohoří o rozloze 204 m2 s nejvyšší horou Velká Děštná (1175 m.n.m.) jsme navštívili ve dnech  30. června až 7. července. Celou oblast, na vrcholcích osetou řadou hraničních vojenských opevnění, jsme procestovali ve složení Miroslav Chlubna, František Bělík, Miroslav Kotrouš, Ladislav Musil, David Zaťko a Dan Dolníček.

Více..

33. pochod - odemčení pramene Oslavy

V úterý 1. května 2018 se za krásného, slunečního dne uskutečnil již 33. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. Vycházky se zúčastnilo 75 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých a ještě menších dětí s rodiči.

Více..

32. pochod - uzamčení pramene Oslavy

V sobotu 28. října 2017 se za velmi chladného a deštivého dne uskutečnil již 32. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. K prameni Oslavy se vydalo jen několik odvážlivců. Ostatní členové TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a další příznivci, tentokrát zašli do příjemně vytopeného Sokolíka.

Více..

31. pochod - kontrola pramene Oslavy

Ve čtvrtek 6. července 2017 se za krásného dne uskutečnil již 31. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. Vycházky se zúčastnilo 92 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých dětí.

Více..

Po strmých úpatích Valašska

Za poznáním Beskyd, Vsetínských vrchů a Vysokých Javorníků jsme se vydali 1. července roku 2017. Středem našeho putování se staly Velké Karlovice, kde jsme byli ubytováni v chalupě na samotě, u lesa. V průběhu celého týdne jsme zdolávali náročný terén, a to nejen výškově.Odměnou nám však byly nádherné výhledy z hřebenu jednotlivých pohoří.

Více..

30. pochod - odemčení pramene Oslavy

V pondělí 1. května 2017 se za pošmourného a větrného dne uskutečnil již 30. pochod k prameni Oslavy, Memoriál Miroslava Zity. I velmi chladné počasí se vycházky zúčastnilo 75 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých dětí.

Více..

29. pochod - uzamčení pramene Oslavy

V pátek 28. října 2016 se za pochmurného počasí uskutečnil již 29. pochod k prameni Oslavy - Memoriál Miroslava Zity. I přes velmi chladné počasí se vycházky zúčastnilo 91 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně 30 dětí.

Více..

Putování po Jeseníkách

V roce 2016, konkrétně od 2. do 9. července, jsme na svých cyklotoulkách navštívili Jeseníky. Ubytovaní jsme byli v Koutech nad Desnou, nedaleko významné elektrárny Dlouhé stráně, kterou jsme také osobně navštívili. Několikrát v týdnu jsme se také podívali k horní přečerpávací nádrži této elektrárny, která je v nadmořské výšce 1353 metrů.

Více..

28. pochod - kontrola pramene Oslavy

Ve středu 6. července 2016 se za krásného letního dne uskutečnil již 28. pochod k prameni Oslavy. Tentokrát jako Memoriál Miroslava Zity, který tragicky zahynul v květnu letošního roku. Vycházky se zúčastnilo 84 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Účastníkem pochodu byl také prezident České republiky pan Miloš Zeman.

Více..

27. pochod - otevření pramene Oslavy

V neděli 1. května 2016 se za chladného jarního počasí uskutečnil již 27. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo 55 členů TJ Sokol, myslivců, zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošli účastníci pochodu, včetně malých dětí.

Více..

25. pochod - kontrola pramene Oslavy

V pondělí 6. července 2015 se za krásného letního počasí uskutečnil již 25. pochod k prameni Oslavy. Vycházky se zúčastnilo rekordních 116 členů TJ Sokol, Myslivců, Zahrádkářů a dalších příznivců. Krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka prošel velký počet účastníků, včetně malých dětí.

Více..

24. pochod - odemčení pramene Oslavy

V pátek 1. května 2015 se za mrholení a velmi chladného počasí uskutečnil již 24. pochod k prameni Oslavy, kterého se zúčastnilo 53 členů TJ Sokol, Myslivců, Zahrádkářů a dalších příznivců. Na toto roční období a chladné počasí prošlo krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka velký počet účastníků, včetně malých dětí.

Více..

23. pochod - uzamčení pramene Oslavy

V úterý 28. října 2014 se za pěkného, ale velmi chladného počasí uskutečnil již 23. pochod k prameni Oslavy, kterého se zúčastnilo 55 členů TJ Sokol, Myslivců, Zahrádkářů a dalších příznivců. Na toto roční období a chladné počasí prošlo krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka nebývale velký počet účastníků, včetně malých dětí.

Více..

22. pochod k prameni Oslavy

6. července 2014 se za krásného slunečního počasí uskutečnil 22. pochod k prameni Oslavy, kterého se zúčastnilo 84 členů TJ Sokol, Mysliveckého sdružení, zahrádkářů a dalších příznivců. Toto setkání bylo obohaceno velmi zdařilým programem pro děti, které zajistilo Myslivecké sdružení, včetně cen pro nejlepší.

Více..

21. pochod k prameni Oslavy

1. května 2014 se za krásného slunečního počasí uskutečnil 21. pochod k pramenu Oslavy, kterého se zúčastnilo 87 velmi spokojených členů TJ Sokol, Mysliveckého sdružení, zahrádkářů a dalších příznivců. Byla to druhá nejvyšší účast. Na podstránce tohoto článku najdete seznam účastníků a několik fotografií.

Více..

20. pochod k pramenu Oslavy

Ten se uskutečnil 28. října 2013. Pochodu se za krásného slunečního počasí zúčastnilo 75 spokojených členů TJ, MS a dalších příznivců. Byl a to druhá nejvyšší účast. Na podstránce tohoto článku najdete seznam účastníků a několik fotografií.

Více..

Krajem Jana Sladkého Koziny 2013

V létě roku 2013 (22. – 26. června) jsme se ubytovali v Caparticích a odtud jsme každý den vyráželi na poznávací výlety Domažlicka a Českého lesa. Postupně jsme navštívili hrad Hernštejn, horu sv. Václava, Filipovu horu a další vrchy Českého lesa.

Více..

17. pochod k prameni Oslavy

Pochod se uskutečnil 27. listopadu 2012. I přes nepřízeň počasí se pochodu zúčastnilo 30 odvážlivců. Je pravda, že pouze tři se zašli podívat a uzančít pramen a Matějovští došli po svých až pod hráz Matějovského rybníka. Všem zúčastněným se setkání líbilo a již se těší na jarní otevření pramene v roce 2013.

Více..

Šumavskými hvozdy 2012

Dosud nejpočetnější výprava cyklistů našeho oddílu se vydala ve dnech 29. 6. – 7. 7. 2012 poznávat krásu Šumavy a sjíždět tamní vrchy. Ubytovaní jsme byli v malebné roubence na Horské Kvildě.

Více..

15. pochod k prameni řeky Oslavy

První květnový den se uskutečnil 15. ročník pochodu k pramenu řeky Oslavy. Letos se ho zůčastnil rekordní počet 92 účastníků. Jako tradičně se procházelo krásnou přírodou kolem Veselského, Matějovského a Babínského rybníka. V příloze najdete aktuální seznam účastníků.

Více..

Kolem řeky Bečvy

Prvním výletem v roce 2012 byla cyklostezka Bečva, která je jednou z nejlépe udržovaných a nejdelších cyklostezek v ČR. 5. května jsme ve složení Ladislav Musil (Obyčtov), Petr Pejchal, Miroslav Chlubna, František Bělík a Petr Strejček odjeli vlakem do Valašského Meziříčí. Zde jsme sedli na kolo na naše putování mohlo začít.

Více..

Na kole Krušnými horami

Hlavním výletem v roce 2011 byly Krušné Hory. Do Nových Hamrů, kde jsme byli ubytování, jsme vyrazili 2. července. V průběhu týdenního pobytu jsme ujeli 368 km a navštívili Kraslice, Bublavské vodopády, Boží dar a nedaleký Klínovec (1244 m. n m.),

Více..

Mlynářská cyklostezka

Jako přípravu na prázdninovou cyklodovolenou jsme se vydali ve dnech 27. – 29. května 2011 po stopách Mlynářské cyklostezky. V pátek 27. května jsme v ranních hodinách vyjeli do Jihlavy na vlakové nádraží. Odtud vlakem do Znojma a ze Znojma po Mlynářské cyklostezce domů.

Více..

Za krásami Českého Švýcarska

V roce 2010 jsme se vydali do Českého Švýcarska. Na jeden z doposud nejkrásnějších výletů jsme vydali ve dnech 3. – 10. července za účasti Petra Chlubny, Milana Jambora, Miroslava Chlubny, Milana Šedého, Miroslava Kotrouša a Františka Bělíka.

Více..

Po vrcholcích Bílých Karpat

Rok 2009 se nesl ve znamení putování po Slovácku. Očarovali nás krásy Bílých Karpat. Díky náročnému horskému a mnohdy i nesjízdnému, vodou rozmáčenému terénu jsme najeli „pouze“ 330 km, ale zážitky to byly nezapomenutelné.

Více..

Toulky Novohradskými horami

Hlavním výletem v roce 2008 byly Novohradské hory, které jsme navštívili ve dnech 28. června až 5. července. Tohoto zájezdu se účastnili Petr Chlubna, Petr Strejček, Milan Jambor, František Bělík, Milan Šedý, Miroslav Kotrouš a Miroslav Chlubna.

Více..

Posázavská cyklostezka

V roce 2008 jsme se vydali ve složení Petr Horký, Milan Jambor, Libor Mokrý, Miroslav Chlubna a Petr Chlubna vlakem do Davlí a odtud Posázavskou cyklostezkou domu.

Více..

První setkání s horskou cykloturistikou

V roce 2007 jsme poprvé uskutečnili výlet mimo naši „domovinu“. Ve dnech 4. – 8. července jsme jeli poznávat krásy Šumavy ve složení: Petr Strejček, Milan Jambor, Petr Horký, Stanislav Chalupa, Miroslav Chlubna, František Bělík a Petr Chlubna.

Více..

logo nsa

Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí © 2020, All Right Reserved
Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.